Kapa dimnjaka

dimnjak, kapa dimnjaka

Grlo i vrh dimnjaka, koje je vidljivo iznad krovne konstrukcije, mora bit izvedeno iz otpornog materijala na atmosferilije i utjecaj vanjskog prostora.

Grlo dimnjaka može bit izvedeno na tri načina:
• ne pokriveno ili otvoreno grlo
• grlo pokriveno specijalnim kapama dimnjaka
• grlo izvedeno specijalnim nastavcima

Učestala je pojava, da otvorena ložišta zajedno sa svojim dimnjakom i njegovim završetkom loše funkcioniraju tj. dolazi do povrata dima u prostorije u kojoj se nalazi otvoreno ložište u funkciji.

Najčešći razlog tome su nepravilno dimenzionirana ložišta u odnosu na prostoriju i dimovodni kanal, a ponekad i loša lokacija dimnjaka u odnosu na okoliš (visoki objekti, uzvišenja, stabla i sl.).

Važan faktor za funkcioniranje dimnjaka je KAPA DIMNJAKA.
Promatrajući danas dimnjake primjećujemo da ima mnogo oblika završnih kapa dimnjaka, koji izrađuju zidari zaposleni na tom objektu i to svatko po svom nahođenju bez poznavanja fizikalnih svojstava dimnjaka.

Proizvesti kapu dimnjaka koja će zadovoljiti svoju funkciju, estetiku, stabilnost i težinu složen je posao.

Na tržištu već imamo desetke modela industrijski proizvedene kape dimnjaka koje samo sa cijenom i estetikom imaju prolaznu ocjenu.

Kapa dimnjaka kao proizvod upisana u Registar patenata Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod brojem PK20080522 u potpunosti zadovoljava sve uvijete. Vlasnik patenta je Vinko Šore.

22.natječaj za najbolji inovaciju Dalmacije dodjeljuje ovom proizvodu SREBRNU DIPLOMU, a na 7. međunarodnom sajmu inovacija ARCA 2009 dobiva BRONČANU ARCU.

U proizvodnji su za sada dvije veličine kape dimnjaka: mala kapa dimnjaka i velika kapa dimnjaka prilagođene postojećim dimenzijama betonskih plašteva dimnjaka, a mogu se naručit i van standardne dimenzije.


Kapa dimnjaka
dimnjak,kapa dimnjaka,komin,kamin,ugradnja kamina,ugradnja komina
kapa dimnjaka mala za
ø160 ,ø180, ø200
dimnjak,kapa dimnjaka,komin,kamin,ugradnja kamina,ugradnja komina
kapa dimnjaka velika za
ø250, ø300
dimnjak,kapa dimnjaka,komin,kamin,ugradnja kamina,ugradnja komina
kapa dimnjaka posebna za van standardne dimenzije

KAPA DIMNJAKA - proizvod betonske galanterije, proizvedena je od kvalitetnog vibriranog betona MB-30, u klasičnoj sivoj boji cementa. Svi elementi su armirani , a međusobno se lijepe  fleksi lijepilom. Dostupna je i u drugim bojama , te po potrebi može biti napravljena i od laganog betona s granulama ekspandirane gline .

Isprava o konsenzualnom patentu za izum KAPA DIMNJAKA
Srebrena diploma na 22.natječaju za najbolju inovaciju Dalmacije
Brončana ARCA na međunarodnom sajmu inovacija za kapu dimnjaka